Kompetent redovisningsbyrå med starka släktband
Catherine, Cattis, Wicander och Cecilia, Cicci, Georgii är inte bara systrar, de har en redovisningsbyrå ihop också. Tillsammans med deras pappa, Lars Wicanders Revisionsbyrå bildar de Wi-Can redovisning och revision. Namnet är en ordlek som anspelar på Wicander och en försäkran om att de är kapabla att ta hand om alla förekommande uppdrag inom redovisning och revision, ”vi kan”. Båda är auktoriserade redovisningskonsulter och medlemmar i branschförbundet SRF.
- Vi har många års erfarenhet. Tidigare arbetade vi hos Lars innan vi delade upp verksamheten i en redovisnings- och en revisionsbyrå.
Förutom Cattis och Cicci arbetar deras mamma Anita och moster Lena i företaget. Wi-Can har idag hand om ungefär 60 företags löpande bokföringar. Därutöver ansvarar de för årsbokföring, enskilda firmors deklarationer, bokslut och årsredovisningar för mindre och större företag.
- Kompetensen finns för alla typer av uppdrag, vi ser dessutom till att ständigt fortbilda oss genom kurser och utbildningar.
För mindre aktiebolag kommer revisionsplikten att upphöra, men det innebär inte att Wi-Can har fått färre uppdrag, snarare tvärtom. Enmansföretag eller företag med ett fåtal anställda behöver ofta hjälp då de inte har egna ekonomiansvariga. Genom att anlita auktoriserad kompetens får de ett kvitto på att allt tas omhand på bästa sätt.
- Många har inte kunskapen själva, det blir både en fråga om trovärdighet och kunskap att låta oss sköta redovisningen, konstaterar Cattis.

Oavsett om man behöver hjälp med hela paketet kring ekonomin eller enskilda tjänster, kan man med trygghet vända sig till Wi-Can. De hjälper till med redovisning, bokslut, skattefrågor, löner och deklarationer, samt löpande in- och utbetalningar. De kan också förmedla kompetent hjälp kring frågor som rör försäljning och uppköp av företag.
- Vi lär oss nytt hela tiden och siktar på att bli ännu mer kompletta säger Cicci.
Båda systrarna har i omgångar varit mammalediga, men nu är det fullt fokus på Wi-Can framöver. Och med benäget bistånd från Lena och Anita välkomnar de nya kunder, både små firmor och lite större bolag.
- Det är bara att ringa eller komma förbi, vi tar hand om de behov som företagare har inom ekonomi och redovisning, lovar Cattis och Cicci.

Wi-Can

Bransch:
Redovisning

Telefon: 08-540 656 15
Alternativ: 0739-14 01 93
Fax: 08-795 72 33


Email:
cattis@wican.se

Hemsida:
www.wican.se

Adress:
Wi-Can
Smedbyvägen 3
18432 Åkersberga

| 13 SENASTE FÖRETAGEN